Drukuj

Art. 157 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 157.

§ 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,

podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Artykuł 1 ...155 156 157 158 159 ...166

Przejdź do artykułu