Drukuj

Art. 155 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 155.

§ 1. Kto na gruncie leśnym lub rolnym niszczy lub uszkadza urządzenia melioracyjne,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Artykuł 1 ...153 154 155 156 157 ...166

Przejdź do artykułu