Drukuj

Art. 159 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 159.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających nadmiernie pojawiające się i rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...157 158 159 160 161 ...166

Przejdź do artykułu