Drukuj

Art. 160 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 160.

§ 1. Kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Artykuł 1 ...158 159 160 161 162 ...166

Przejdź do artykułu