Drukuj

Art. 49 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 49.

§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 1 ...47 48 49 49a 50 ...166

Przejdź do artykułu