Drukuj

Art. 50 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 50.

Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu,

podlega karze aresztu albo grzywny.
Artykuł 1 ...49 49a 50 50a 51 ...166

Przejdź do artykułu