Drukuj

Art. 52a KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 52a.

Kto:

  1. publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
     
  2. publicznie nawołuje do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
     
  3. publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne
     
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Artykuł 1 ...51 52 52a 52b 53 ...166

Przejdź do artykułu