Drukuj

Art. 52b KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 52b.

Kto zużywa olej opałowy do celów napędowych, podlega karze grzywny do 500 zł.
Artykuł 1 ...52 52a 52b 53 54 ...166

Przejdź do artykułu