Drukuj

Art. 76 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 76.

Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Artykuł 1 ...74 75 76 77 78 ...166

Przejdź do artykułu