Drukuj

Art. 77 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 77.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...75 76 77 78 79 ...166

Przejdź do artykułu