Drukuj

Art. 78 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 78.

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...76 77 78 79 80 ...166

Przejdź do artykułu