Drukuj

Art. 88 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 88.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...86 87 88 89 90 ...166

Przejdź do artykułu