Drukuj

Art. 89 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 89.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...87 88 89 90 91 ...166

Przejdź do artykułu