Drukuj

Art. 90 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 90.

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...88 89 90 91 92 ...166

Przejdź do artykułu