Drukuj

Art. 91 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 91.

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...89 90 91 92 92a ...166

Przejdź do artykułu