Drukuj

Art. 98 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 98.

Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Artykuł 1 ...96c 97 98 99 100 ...166

Przejdź do artykułu