Drukuj

Art. 10 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 10.

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Artykuł 1 ...8 9 10 11 12 ...243

Przejdź do artykułu