Drukuj

Art. 11 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 11.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
Artykuł 1 ...9 10 11 12 13 ...243

Przejdź do artykułu