Drukuj

Art. 109 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 109.

1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.

Artykuł 1 ...107 108 109 110 111 ...243

Przejdź do artykułu