Drukuj

Art. 111 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 111.

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.

2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.
Artykuł 1 ...109 110 111 112 113 ...243

Przejdź do artykułu