Drukuj

Art. 110 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 110.

  1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.

  2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.
     
  3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.
     
Artykuł 1 ...108 109 110 111 112 ...243

Przejdź do artykułu