Drukuj

Art. 117 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 117.

Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy.
Artykuł 1 ...115 116 117 118 119 ...243

Przejdź do artykułu