Drukuj

Art. 119 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 119.

  1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.

  2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.
     
  3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.
     
  4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.
     
Artykuł 1 ...117 118 119 120 121 ...243

Przejdź do artykułu