Drukuj

Art. 118 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 118.

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

  2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
     
  3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.
     
Artykuł 1 ...116 117 118 119 120 ...243

Przejdź do artykułu