Drukuj

Art. 147 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 147.

  1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

  2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
     
  3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
     
  4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.
     
Artykuł 1 ...145 146 147 148 149 ...243

Przejdź do artykułu