Drukuj

Art. 16 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 16.

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Artykuł 1 ...14 15 16 17 18 ...243

Przejdź do artykułu