Drukuj

Art. 17 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 17.

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
Artykuł 1 ...15 16 17 18 19 ...243

Przejdź do artykułu