Drukuj

Art. 160 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 160.

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Artykuł 1 ...158 159 160 161 162 ...243

Przejdź do artykułu