Drukuj

Art. 162 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 162.

 1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.

 2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:

  1. nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
    
  2. wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
    
  3. rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.
   
 3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
   
 4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.
Artykuł 1 ...160 161 162 163 164 ...243

Przejdź do artykułu