Drukuj

Art. 87 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Artykuł 1 ...85 86 87 88 89 ...243

Przejdź do artykułu