Drukuj

Art. 168 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 168.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
Artykuł 1 ...166 167 168 169 170 ...243

Przejdź do artykułu