Drukuj

Art. 170 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 170.

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
Artykuł 1 ...168 169 170 171 172 ...243

Przejdź do artykułu