Drukuj

Art. 172 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 172.

  1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.

  2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
     
  3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.
     
Artykuł 1 ...170 171 172 173 174 ...243

Przejdź do artykułu