Drukuj

Art. 188 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 188.

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
 

 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
   
 2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
   
 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
   
 4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
   
 5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
Artykuł 1 ...186 187 188 189 190 ...243

Przejdź do artykułu