Drukuj

Art. 186 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 186.

1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Artykuł 1 ...184 185 186 187 188 ...243

Przejdź do artykułu