Drukuj

Art. 192 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 192.

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Artykuł 1 ...190 191 192 193 194 ...243

Przejdź do artykułu