Drukuj

Art. 193 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 193.

Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.
Artykuł 1 ...191 192 193 194 195 ...243

Przejdź do artykułu