Drukuj

Art. 201 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 201.

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.
Artykuł 1 ...199 200 201 202 203 ...243

Przejdź do artykułu