Drukuj

Art. 202 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 202.

  1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

  2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
     
  3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.
     
Artykuł 1 ...200 201 202 203 204 ...243

Przejdź do artykułu