Drukuj

Art. 215 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 215.

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.
Artykuł 1 ...213 214 215 216 217 ...243

Przejdź do artykułu