Drukuj

Art. 214 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 214.

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.
Artykuł 1 ...212 213 214 215 216 ...243

Przejdź do artykułu