Drukuj

Art. 222 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 222.

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.
Artykuł 1 ...220 221 222 223 224 ...243

Przejdź do artykułu