Drukuj

Art. 220 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 220.

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.

2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.
Artykuł 1 ...218 219 220 221 222 ...243

Przejdź do artykułu