Drukuj

Art. 221 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 221.

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Artykuł 1 ...219 220 221 222 223 ...243

Przejdź do artykułu