Drukuj

Art. 232 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 232.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Artykuł 1 ...230 231 232 233 234 ...243

Przejdź do artykułu