Drukuj

Art. 51 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 51.

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
   
 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
   
 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
   
 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
   
Artykuł 1 ...49 50 51 52 53 ...243

Przejdź do artykułu