Drukuj

Art. 52 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 52.

 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.
   
 4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju.
   
 5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
   
Artykuł 1 ...50 51 52 53 54 ...243

Przejdź do artykułu