Drukuj

Art. 66 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 66.

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.
Artykuł 1 ...64 65 66 67 68 ...243

Przejdź do artykułu