Drukuj

Art. 67 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 67.

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.
Artykuł 1 ...65 66 67 68 69 ...243

Przejdź do artykułu