Drukuj

Art. 69 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...243

Przejdź do artykułu